Jump to content

Thomas Rosenhoff

Moderators
  • Posts

    1
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

530 profile views

Thomas Rosenhoff's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

  • Week One Done
  • One Month Later
  • Conversation Starter

Recent Badges

0

Reputation

  1. Magnetit filterhus för påsfilter. Tar bort magnetit och partiklar i fastighetens värmesystem och kylsystem (bör isoleras). Kommer med flödespump, ventiler och topp avluftare. BFL-1 = Höjd 430mm Bredd 180mm - Flöde: 20 kubik per timme BFL-2 = Höjd 810mm Bredd 180mm - Flöde: 40 kubik per timme